Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán

Xavier Gómez Guinovart
Ánxeles Torres Padín

Seminario de Lingüística Informática
Universidade de Vigo
 

Presentación

Limiar

Introdución

Consultar Vocabulario

Índice castelán-galego

Índice galego-castelán

Abreviaturas

Datos da edición impresa

Gómez Guinovart, Xavier e Ánxeles Torres Padín. 2005. Vocabulario xurídico-administrativo galego-castelán. Baleirado terminolóxico documentado no Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo. Vigo: Universidade de Vigo (Servicio de Normalización Lingüística). ISBN: 84-8158-282-4. DL: C-219-2005. Dispoñíbel na web no enderezo http://webs.uvigo.es/sli/dilega/


Entidades colaboradoras:

Imaxin Software    AGPTI    ATG


Subvencionan este proxecto:
MCYT
Ministerio de Ciencia
y Tecnología
Universidade de Vigo
Área de Normalización Lingüística
Universidade de Vigo
Xunta de Galiza
Dirección Xeral de I+D
Xunta de Galiza

Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2005
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart